Andre utkastet for Venstres stortingsvalgprogram klart

Venstre vil ta Norge over i Lavutslippssamfunnet, Kunnskapssamfunnet og et nytt Velferdssamfunn. Miljø, kunnskap og velferd løftes i Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Programkomiteen stiller seg samlet bak utkastet. Det er imidlertid uenighet på noen områder og det er dissenser på følgende saker: karakterer i barneskolen, rusbehandling, innvandring, romavlytting, kommunereform, medlemskap i EU og verneplikt. Utkastet sendes nå til behandling i partiorganisasjonen. Frist for fylkeslagene til å komme med endringsforslag til Landsstyret er 23. februar 2009. Endelig program vedtas på Venstres landsmøte i april 2009..

Frist for lokallagene å sende inn endringsforslag til behandling av årsmøtet i Nordland Venstre er 2.februar 2009.

Les leder av programkomiteens framlegg Klikk Her.

Last ned programmet i sin helhet (pdf.format)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**