Troms V på LS i helga

Øystein Nilsen og Roar Sollied har vært på Venstres landsstyre i Oslo i helga. Hovedtema var finanskrisa og makroøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Jonas Stein Eilertsen var til stede som konstituert generalsekretær for UV fram til nyttår.

Innledere over temaet Global økonomi treng global politikk var:
Thorvald Moe (ekspedisjonssjef i finansdep)
Liv Sannes (økonom i LO)
Elisabeth Holvik (sjefsøkonom i Glitnir)
De tre representerte de tre viktigste partene i danninga av økonomisk politikk: Det offentlige, arbeidstakerorganisasjonene og næringslivet.

Økonomisk og klimamessig bærekraft er hovedsaken for Venstre. Viktig å lage institutter i forkant i stedenfor å reparere ad hoc i etterkant. Det kommer en perspektivmelding samtidig med “krisepakken” fra regjeringens side.

Partiet vedtok ellers uttalelser som:
Finanskrisen må utløse nytenkning
Venstre krever strakstiltak mot svensk overvåking av norsk datatrafikk
Venstre vil ha forutsigbarhet for barne- og ungdomdorganisasjoner

Uttalelsen Ja til norske ingeniørsoldater i De Republic of Kongo ble oversendt til Internasjonalt Utvalg for videre behandling.
Se uttalelsene på Venstres hovedside.

2. utkast til Stortingsvalgprogrammet ble framlagt ved møtets avslutning kl 1400 med påfølgende pressekonferanse. -Vi legger fram det mest ambisiøse miljøprogrammet i landet, sa Ola Elvestuen, som er leder i programkomiteen.

Ellers:
Venstremedlemmer fra Troms er invitert, uten kvotering, til Venstres feiring av 125 år den 28. januar. Noen fylker i sør og øst har kvoter på 15 til 200 deltakere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**