Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte i Åmot Venstre tirsdag 16.desember 2008 klokken 21.00 i Åmot Kulturhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sakslisten er som følger:

Sak 01/08 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/08 Styrets forslag til årsmelding og regnskap

Sak 03/08 Fastsetting av lagets kontingent for 2009

Sak 04/08 Valg av leder, økonomiansvarlig og nettverksansvarlig

Sak 05/08 Valg av to personer som ikke er medlem i styret til revisjon av lagets regnskap

Sak 06/08 Valg av utsendinger til nominasjonsmøte/fylkesårsmøtet 2 stk

Sak 07/08 Eventuelt

Vel møtt!

åmot

Foto: Hege

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**