2. utkast til stortingsvalprogrammet

Vedlagt følgjer melding frå programkomitéen om 2. utkast til stortingsvalprogram for perioden 2009-2013. Frist for innsending for fylkeslaga med endringsforslag er 23. februar 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til Landsstyret, lokallagsledere og fylkessekretærer,

Venstres programkomité legger med dette fram sitt 2. utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013. Utkastet legges også ut på vår nettside: https://www.venstre.no/program2009. Vi er takknemlige om dere har mulighet til å videresende utkastet til medlemmene i lokallagene og til andre interesserte.

Programkomiteen la fram sitt førsteutkast 3. september 2008. Førsteutkastet var på høring hos Venstremedlemmer fram til 1. november 2008. Det kom inn over 1200 konkrete endringsforslag, mer enn 100 sider generelle kommentarer og over 300 epost. Komiteen takker alle for innspillene!

Utkastet skal nå på ny høring i partiet. Frist for fylkeslagene til å komme med endringsforslag til Landsstyret er 23. februar 2009. Endelig program vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

Alle endringsforslag til dette utkastet må altså sendes innen 23. februar 2009. Forslagene kan sendes til [email protected] eller til Venstres hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo. Husk at dere skriver forslagsstiller, type forslag (strykning, endring eller tillegg), sted dere ønsker endring (side og linje) i tillegg til selve forslaget. Dere må gjerne knytte en kort begrunnelse til forslagene.

Har dere spørsmål til dette utkastet, kan dere kontakte sekretær i programkomiteen, Ingvild Boe Hornburg på tlf 99791340 eller e-post: [email protected].

På vegne av komiteen og leder, Ola Elvestuen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**