Gjennomslag for miljøstatus

Sjur Alhaug er fornøyd med at Venstre fikk gjennomslag for innføring av miljørapportering i årsberetningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Allèen på Klokkarstua, trær, tre, solnedgang, vinterstemning

Foto: Finn Dale Iversen

Alle private bedrifter har lovpålegg om å rapportere miljøstatus i sin virksomheten i årsberetningen. Et tilsvarende lovpålegg har ikke offentlige virksomhet. Venstre på Stortinget har nå fremmet forslag om å endre kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt dette på samme måte som bedriftene.
– Likevel bør kommunen starte dette arbeidet selv uten lovpåbud, sier Sjur Alhaug. Det er tross alt tiltakene og resultatene som teller.

Sjur på Ring

Foto: A.Hovsto

Etter forslag fra Venstre skal Ringsaker nå vurdere rapportering av miljøstatus og at dette blir synlig på kommunens hjemmesider, slik at elever og andre intresserte kan gå inn og sjekke miljøtilstanden.
Venstre ønsker også at arbeidet med miljøindikatorer skal settes i gang i fagkomitéene. – Ringsaker bør bli “den grønne kommunen”, sier Alhaug.
Venstres Sjur Alhaug er fornøyd med at saken om miljørapportering i årsberetningen enstemmig er oversendt formannskapet for behandling. Randaberg er en annen Venstre-kommune som har fått gjennomslag for miljøstatus i kommunens årsberetning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**