Enstemmighet rundt handlingsplan

Et enstemmig fylkesting vedtok 16. desember handlingsplan 2009-2010 for bedre folkehelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. På en måte er det trist at vi i et moderne demokrati skal måtte ha dette som tema, sa bl.a.Aina Dahl i sitt innlegg i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tiltakene i planen omfatter i hovedsak tre områder: kultur, videregående opplæring og Vestfold fylkeskommune som arbeidsgiver.

Aina Dahl

Aina Dahl

Aina Dahl viste i sitt innlegg til en NOVA-rapport fra 1999, som hun oppsummerte som trist lesning. Det er viktig å merke seg at det er gjort nyere kartlegginger på dette tema, blant annet så har Agderforskning gjort en kartlegging, der resultatet ble offentliggjort i mars i år.

Hovedkonklusjonen i denne rapporten viser at lesbiske og homofile lever gode liv og at livssituasjonen har forbedret seg de siste ti år, så verden går heldigvis framover, sa AIna videre.

Noe av det interessante med Agderforsknings kartlegging er at det blant informantene kun var gutter som har opplevd mobbing fra andre gutter, og at jenter ikke i like stor grad følte seg mobbet.
Men dessverre føler fortsatt mange at det foregår diskriminering som vanskeliggjør livet for dem.

Det er kanskje ikke så merkelig at det er vanskelig å stå fram som homofil i religiøse kretser, men i følge rapporten føler også mange at det i idrettsmiljøer er vanskelig å stå fram som homofil.

Unge som er i ferd med å bli klar over sin seksuelle legning sliter mer enn andre, og voksne som er tilstede på disse arenaer har kanskje et enda større ansvar for å anerkjenne alle, uansett legning. Også vi som politikere må gå foran som gode eksempler i så måte.
Heldigvis er man i noen ungdomsmiljøer kommet lenger.

Aina Dahl avsluttet med å si at det er en selvfølge at vi ser på mennesker som likeverdige. I Venstres sosialliberale politikk er dette en selvfølgelighet.

Vi får se fram til den dagen KrF kommer like langt med et inkluderende livssyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**