Norge må hedre våre krigsveteraner

Hedre den som hedres bør, mener Venstres stortingsrepresentant Odd Einar Dørum og stortingskandidat i Troms, Roar Sollied. -De mener at norske soldater som utviser stort mot og tapperhet må kunne få den høgste heder selv om de er i tjeneste utenlands.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Norge må hedre våre krigsveteraner
Av Odd-Einar Dørum og Roar Sollied (V)

Vidkunn Haugli, Odd Einar Dørum og Roar Sollied

I løpet av den siste måneden har vi fått en trist debatt. SV har motsatt seg
å tildele Krigskorset til to marinejegere som har utvist stort mot og reddet
livet til flere kolleger i Afghanistan i 2005. Når spesialstyrken som de to
marinejegerne tilhørte, er dekorert med en av de høyeste amerikanske
utmerkelsene, The Navy Presidential Unit Citation, må man ikke ende opp her
i landet med en juridisk diskusjon om hvorvidt det er krig eller ikke i
Afghanistan.

De norske spesialstyrkene og andre militære styrker i utlandet gjør en
viktig og risikabel jobb, med livet som innsats. De må bli behandlet med den
ære og respekt de fortjener, også når det gjelder militære dekorasjoner. Det
er et viktig signal til omverdenen om at Norge anerkjenner den innsatsen de
gjør.

Det er verdt å merke seg at den eneste som har fått Krigskorset med tre
sverd, Gunnar Sønsteby, går inn for å gi dagens soldater denne utmerkelsen.
Fra andre verdenskrig og til i dag har nordmenn satt sitt liv på spill for
frihet, fred og sikkerhet i verden. Norge må fortsatt verdsette den
innsatsen våre krigsveteraner har gjort og gjør, gi dem en verdig behandling
og et godt ettermæle.

Bildet: Odd Einar Dørum og Roar Sollied sammen med Vidkunn Haugli under ei befaring i Målselv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**