Karin Frøyd

Karin Synnøve Frøyd er organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre. Hun har vært opptatt av samfunnsspørsmål og politikk siden gymnastiden og meldte seg inn i Unge Venstre og noen år seinere Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hun har innehatt ledervervet i Larvik Venstre ved to anledninger og hatt lokale og fylkeskommunale tillitsverv.

Karin Frøyd

Foto: Tone M. A.

Karin er opptatt av arealplanlegging og arealbruk, og hun mener at landbruks-, natur- og friluftsområder er svært verdifulle og at disse må forvaltes med omtanke. Vern av dyrkbar mark og skånsom bruk av kystnære områder er viktig når vi planlegger for framtiden. Hensynet til miljøet er viktig, og vi må ha fokus på dette i alt vi foretar oss, sier hun. — Omsorgen for vår svakeste i samfunnet er også noe Karin er opptatt av.

Syke eldre, funksjonshemmede og folk med rusproblemer må få hjelp og støtte til et verdig liv, mener hun. Dessuten mener hun idrett og mosjon er viktig for å forbygge og opprettholde ei god helse.
Av yrke er hun personalkonsulent i en produksjonsbedrift i Sandefjord og Fredrikstad, og som er eiet av et amerikansk firma med hovedkontor i North Carolina.

Interesser og hobbyer utenom politikken: Engasjert i Larvik Orienteringsklubb og Larvik Turistforening. Medlem og støttemedlem i en rekke foreninger/lag: Nei til atomvåpen, Røde Kors og Kaupangprosjektet. Hun trives godt i kjøkkenhagen og dyrker alle sine grønnsaker økologisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**