Får motstand om miljøstatus

Venstres forslag om å lovfeste miljøstatus i kommunenes årsberetning møter motstand i regjeringen. Statsråd Meltveit Kleppa mener en lovhjemling vil medføre økt merarbeid og byråkrati for kommunene. – Overraskende at regjeringen ikke ser på miljøområdet som viktig nok til å fortjene omtale i kommunenes årsberetning, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Regjeringen og Meltveit Kleppa mener Venstres forslag om miljøstatus i kommunene innebærer at kommunene må bruke mer tid på administrasjon.

Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim
Foto: Venstre

Skjerpet oppmerksomhet
– Det er nettopp en skjerpet og systematisk oppmerksomhet vi også bruker som argument for å lovfeste en rapporteringsplikt, sier Kvassheim, og legger til at årsberetningen er det viktigste dokumentet for å bringe status om kommunen til innbyggerne.

Han mener innbyggerne fortjener en miljøstatus like mye som en etikk- og likestillingsstatus, og viser til at han opplever en stor vilje lokalt om å bidra til miljøforbedringer.

– Da må vi også tørre å fortelle dem status, understreker han.

Selvmotsigelse
Regjeringen og Kleppa har bare det siste halvåret har pålagt kommunene nye rapporteringsplikter i årsberetningen: Fra 1. januar 2009 er kommunene pålagt å rapportere om tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. Ot.prp. nr. 44 (2007-2008). Departementet mente at rapporteringen burde skje i kommunenes årsberetning da dette ville være mest brukervennlig og oversiktelig.

– Dermed blir regjeringens avgjørelse en selvmotsigelse av dimensjoner akkurat nå, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**