Årsmøte i Bergen Venstre

Vedlagt er innkalling til Årsmøte i Bergen Venstre og valg av delegasjon til nominasjonsmøte for Stortingsvalget 2009. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I henhold til vedtektene for Bergen Venstre §4 kalles det inn til årsmøte i Bergen Venstre.

Dato: 17. januar 2009
Tid: kl 11.00
Sted: Rådhuset

Program og saksliste:
kl. 11.00 1. Åpning

2. Konstituering:

valg av 4 dirigenter – valg av 2 referenter – valg av tellekorps –

valg av redaksjonskomitè

3. Godkjenning av forretnings- og møteorden for årsmøtet 2009

4. Årsmelding

6. Regnskap

kl 12.00 7. Kontingent 2009

8. Budsjett

kl 12.30 pause med servering

kl 13.00 9. Politiske uttalelser

10. Forslag til Stortingsvalgprogrammet

10. Strategiplan 2009-2012

12. Handlingsplan 2009

13. Vedtektsendringer

kl 15.00 14. Valg av nytt styre 2009 — valgkomiteens innstilling

15. Valg av delegasjon til nominasjonsmøtet 6. februar 2009 — styrets innstilling.

16. Valg av ny valgkomite 2009 — styrets innstilling

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2008 være betalt innen 31.12.08.
– Innkalling og saksliste blir lagt ut på hjemmesidene til Bergen Venstre .
– Saksdokumenter blir etter hvert sendt ut på e-post og lagt ut på Bergen Venstre sin mappe på Venstre + (den er plassert under mappen "Organisasjon" -> "Fylkes- og lokallag"). Saksdokumenter kan også hentes på Venstrekontoret på St.Jakobs plass 9 fra 15-17. januar 2009.
– gjeldene vedtekter sist revidert 19.01.08 ligger tilgjengelige i høyre marg på hjemmesidene

Viktige frister:
– Forslag til vedtektsendringer: 26. desember 2008
– Innsending av forslag til politiske uttalelser: 13 . januar 2009
– Styret har et ekstraordinært styremøte onsdag 14. januar for å foreta endelige innstillinger til årsmøtet.

Bergen Venste
styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**