— Gå til sak mot Sverige

— Det er all grunn for regjeringen å gå til rettssak mot den svenske stat, for personvernet er i
alvorlig fare. Venstres Lars-Henrik Paarup Michelsen er opprørt og skremt med tanke på den såkalte FRA-loven i Sverige som trer i kraft nå fra årsskiftet. Saken er klippet fra Bergens Tidende 31. desember 08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Lars-Henrik P. Michelsen

Lars-Henrik P. Michelsen

Paarup Michelsen er overbevist om at nordmenn flest lever i uvitenhet om hva den innebærer av overvåking og nye kontrollmuligheter. Kort fortalt skal en etat i det svenske forsvarsdepartementet få anledning til å kontrollere for eksempel våre mobilsamtaler, sms og e-post til og fra utlandet. Mesteparten av vår internasjonale telefontrafikk og datakommunikasjon går i dag gjennom Sverige via fiberkabler.

— Ville blitt ramaskrik
— Tenk deg at Posten skulle ha en skanner stående for å kontrollere innholdet i alle brev. For et ramaskrik det ville ha blitt, sier Paarup Michelsen som er innstilt som parhest til Lars Sponheim på stortingslisten.
— Jeg er overbevist om at den norske regjeringen vil stå meget sterkt dersom den bestemmer seg for å bringe saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette er i høyeste grad et spørsmål om fundamentale sider ved personvernet, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Både Post- og teletilsynet og Datatilsynet har uttrykt uro når det gjelder rekkevidden av den nye loven. De har på oppdrag fra regjeringen vurdert en rekke mulige konsekvenser for norske borgere og bedrifter. Post- og teletilsynet skriver bl.a. at både privatpersoner og bedrifter bør være mer bevisst på hvordan man heretter overfører sensitiv informasjon. «Det kan være hensiktsmessig å benytte krypteringsmetoder for å beskytte sin kommunikasjon der det er mulig», heter det i rapporten fra Post- og teletilsynet.

Lars Henrik Michelsen

— Skuffet over SV
Det er terrorfrykten og kampen mot annen internasjonal kriminalitet som ligger bak den svenske loven. Men Lars-Henrik Paarup Michelsen mener at den har en for høy pris:
— Jeg vil ikke ha et samfunn som slutter å sette grenser for hvilke tiltak man vil iverksette mot kriminalitet. Den personlige frihet blir da fullstendig skadelidende. På den bakgrunn er jeg først og fremst skuffet over SVs passivitet som regjeringsparti. Nå har det en gyllen anledning til å handle før det virkelig er for sent, avslutter venstrepolitikeren.

Saken er klippet fra Bergens Tidende 31. desember 08.

Info fra Venstre:
FRA-loven har fått massiv kritikk i Sverige, blant annet for å bryte med pressens behov for kildevern og retten til fortrolig kommunikasjon. Googles Peter Fleischer har sammenlignet loven med internettkontrollsystemer som finnes i Kina og Saudi-Arabia. Selv det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har vært usedvanlig kritiske til loven, som de betegner som "rettsusikker og helt fremmed for vår statsskikk". Det er også blitt hevdet at loven kan være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, men en eventuell avklaring fra domstolen i Strasbourg kan ta lang tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**