Bokbussens framtid og Venstres rolle

I en rekke av Vestfolds aviser på årets siste dag, omtaler Vestfold Senterpartis Ada Vagnild Evju fylkestingets budsjettvedtak knyttet til bokbussens framtid og Venstres rolle i dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

bok

I fylkestingets junimøte vedtok fylkestinget at bokbussens tilbud skulle fortsette basert på et samarbeid om kostnadsfordeling 75/25 mellom fylkeskommunene og Vestfoldkommunene.

Selv med dette vedtaket opplever vi at flere kommuner velger bort dette tilbudet i sine budsjetter for 2009.

Venstre beklager dette, men når altså brukeren (dvs. kommunene) ikke ønsker å benytte seg av denne tjenesten, vil fort andelen av kostnader som var planlagt fordelt på et større antall brukerkommuner bli større på det antallet kommuner som blir igjen med ordningen.

Venstre velger å avvente realitetene av kommunenes beslutninger i inneværende år, og av den grunn ønsker vi også å avvente investering i ny bokbuss før vi vet hvor mange kommuner som ønsker å være med videre i 2009.

Venstre finner det vanskelig å vedta en videre satsing på bokbuss før de gjenværende kommuner får presentert de nye kostnadene som blir en realitet ved færre brukere. Det er kjent at bla. Larvik og Re ikke vil være å finne som brukere i 2009. I begge disse kommunene stemte for øvrig SPs folkevalgte mot en fortsettelse av bokbussordningen da saken ble politisk behandlet.

Venstre ønsker en bokbuss i fylket og det skriftlige punktet som fulgte budsjettvedtaket i fylket gir også klart uttrykk for dette. Det må imidlertid finnes en vilje hos et flertall av kommunene til dette samarbeidet.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstre er klare til å satse på bokbuss etter 2009, men da må det være gjensidig enighet om dette i et flertall av Vestfold-kommunene, slik fylketingets vedtak også la opp til.

Vear, 05.01.09
Kåre Pettersen
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**