Åpent styremøte tirsdag 6. januar

Tirsdag 6. januar mellom 18 og 20, inviterer vi alle medlemmer til årets første åpne styremøte i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre

ÅPENT STYREMØTE I NORDRE AKER VENSTRE

Dato: Tirsdag 6. januar 2009
Tid: Kl. 18.00 — 20.00
Sted: Bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5. etg. (kart)

Alle med verv som styremedlemmer og varamedlemmer må gi beskjed når de mottar innkallingen om de kan møte eller ikke til [email protected].

Styremedlemmer som må melde forfall har selv ansvar for å få en av varaene til å møte. Ellers er det bare å møte opp for menige medlemmer.

01. FORMALIA
01.09 Registrering av fremmøtte
02.09 Godkjenne innkalling og dagsorden
03.09 Velge møteleder og referent
04.09 Godkjenne referat fra forrige styremøte 15.10.2008

02. STYRESAKER
05.09 Årsmøte 14. januar 2009
06.09 Behandle forslag til årsmelding 2008
07.09 Gjennomgang og revisjon av aktivitetskalender for 1. halvår 2009
08.09 Orientering fra siste BU-desember2008.
09.09 Andre orienteringssaker.

03. EVENTUELT

AVSLUTNING

Med vennlig hilsen

Torhild Taklo Knutzen /s/
Bydelslagsleder
Tlf: 48 25 00 28
E-post: [email protected]

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**