Hadde forventet mer av KrF

Det nye året har gitt oss dyrere buss og båtreiser i Hordaland. Prisene har økt med 2.5 %. Det har vi også KrF å takke for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Beth og Harald

I fjor fikk fylkeskommunen 35 millioner kroner fra staten til kollektivtiltak i Bergensområdet. I årets statsbudsjett fordobles disse midlene, men økningen skal gå til byer som iverksetter tiltak for å styrke kollektivtrafikken på bekostning av biltrafikken. Det innebærer at dersom Hordaland skal få del i disse midlene, forutsetter det at fylkestinget er villig til å prioritere nødvendige tiltak for kollektivtrafikken. Flertallet i fylkestinget, KrF, Høyre og FrP har så langt ikke avslørt noen vilje til å iverksette slike tiltak som er nødvendige for at Hordaland skal få sin rettmessige del av økningen.

Venstre gikk i sitt alternative budsjettforslag inn for både videre takstfrys, hyppigere avganger, samt utvidelse av både ungdomskortet og studentkortet. Pris og hyppige avganger er grunnleggende virkemidler for å fortsette den gode trenden med økende passasjertall på bussene. At flertallspartiene kun har gått inn for takstfrys på ungdomskortet, vitner om en skuffende mangel på ambisjoner i kollektivtrafikken. I tillegg gikk Venstre også inn for midler til investering for å sørge for at bussene kommer raskere fram i trafikken.

Flertallspartiene la i sitt budsjettforslag ikke lagt inn ytterligere storbymidler til kollektivtrafikk. De gikk ikke imot fylkesrådmannens forslag om å heve takstene for reiser med buss og båt. Dette er dårlige signaler til staten i forhold til å få mer av belønningsmidlene til kollektivtrafikken. Men like viktig er det at flertallet ikke på noe tidspunkt har tilkjennegitt vilje til å iverksette tiltak som kunne gi grunnlag for økte midler, og dermed et bedre tilbud for de reisende. Resultatet er at prisene på kollektivreiser nå går opp, for første gang siden 2003. Det er mulig man ikke kan vente bedre av FrP. Men Høyre, og i alle fall KrF burde man forvente hadde en mer offensiv holdning til kollektivsatsing.

Harald Hove,
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**