Norge må åpne grensen for flyktninger fra Palestina!

Hordaland Venstre fordømmer Israels voldsomme og overdrevne voldsbruk mot palestinerne på Gaza. Ofrene for bombingen og invasjonen er stort sett uskyldige sivile, deriblant mange barn. Hamas må også bære ansvar for at denne konflikten har eskalert, men Israel bærer som en overlegen militærmakt det aller største ansvaret for denne ufattelige humanitære katastrofen vi nå er vitne til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anders Skoglund

Ingen sivilisert og anstendig stat med respekt for folkeretten og menneskerettighetene kan med æren i behold forsvare Israels fremgangsmåte.

-Norge må hurtig tilby seg å å ta imot et større antall flyktninger fra Gaza for å lette på den humanitære situasjonen, slik Norge gjorde under bombingen av Kosovo i 1999.

-Hordaland Venstre krever at regjeringen tar initiativ til et massivt internasjonalt press på Israel, EU og USA for å få slutt på krigshandlingene og få partene til forhandlingsbordet.. Samtidig må Norge bidra med medisinsk utstyr og kompetanse, mat og telt for å avhjelpe ofrene for denne krigen.

– Hordaland Venstre forventer at regjeringen bidrar med mer en utenriksministerens kritiske bemerkninger til bombingen og invasjonen på Gaza. Norge må tilby massiv humanitær hjelp samt stille vår diplomatiske kompetanse til rådighet for å bidra til å få slutt på denne uholdbare situasjonen.

For ytterligere kommentarer, kontakt
Politisk nestleder i Hordaland Venstre, Anders Skoglund tlf 97 72 33 05.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**