Nominasjonsmøtet den 6. februar på Stord 7 februar fylkesårsmøte

Nominasjonsnemnda i Hordaland Venstre hadde denne uken sitt avsluttende møte. De kom frem til et endelig og enstemmig listeforslag. Listen til stortingsvalget 2009 skal vedtas på nominasjonsmøtet den 6. februar på Stord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vil ha inn to fra Hordaland
Leder av nominasjonskomiteen, Hans-Carl Tveit forteller om målet om to Venstre-mandater. – Nettopp derfor er det bergensere på plassene bak Lars Sponheim. Tidligere har det vært kandidater utenfra Bergen på 2. plass. Vi ønsker å styrke Bergens posisjon på listen, sier Tveit. — Det er et klart ønske fra nominasjonskomiteen. Samtidig har vi hele veien forsøkt å se hen til de råd og innspill som har kommet fra de ulike lagene. Kandidatene har bred støtte i lokallagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**