Statusløft for ordenspolitiet

Odd Einar Dørum har tidligere tatt til orde for å øke statusen til ordenspolitiet. Igår utfordret han justisminister Storberget om dette i Stortingets spørretime.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– På samme måte som leger kan bli spesialister i allmennmedisin, bør det være mulig for politiets fotsoldater å skape en egen karrierevei, sa Odd Einar Dørum til Aftenposten 12.11.

Gjennomtrekk.
Det er stor gjennomtrekk i politiets ordenstjeneste. De fleste forsvinner videre til andre jobber i politietaten etter to-tre år. Det synes Odd Einar Dørum er synd. Han mener utviklingen kan snus ved å skape et kompetansegivende lønnssystem, en karrierevei som øker statusen for politiets fotsoldater.

 Dørum vil ha statusløft for ordenspolitiet.

Dørum vil ha statusløft for ordenspolitiet.
Foto: hover, sxc.hu

– Jeg har vært med politiet på jobb i 15 år, og det er min opplevelse at de politifolkene som er ute på gaten — som er avgjørende for kontakten med folk flest — raser gjennom denne tjenesten ganske fort, enten ved å rykke inn på et kontor eller flytte til andre steder, sa Dørum i gårsdagens spørretime.

– Derfor har jeg i lang tid vært opptatt av å fremme spørsmål og synspunkter om å få til anstendige, lønnsmessige karriereveier og kompetansebygging for disse politiets fotsoldater. Vil statsråden ta dette med som en del av sin satsing på politiet framover?, spurte Dørum.

Storberget følger opp.
– Det vil jeg gjøre, svarte justisminister Storberget.

– Når man nå setter i gang den driftsmessige gjennomgangen som er varslet av norsk politi, i samband med den dialogen vi har hatt med organisasjonene, er det flere elementer der. Jeg tror det er helt avgjørende at vi får til det, og jeg tror at en slik gjennomgang og eventuelle tiltak som vil bidra til at folk blir stående lenger i en type arbeid med å utvikle kompetanse, og man ser at det gir status, vil kunne smitte over på det arbeidet vi nå gjør for å få folk til å stå lenger i jobb med hensyn til alder. For oss er det helt avgjørende, sa Storberget.

 Dørum er tilfreds med at Storberget følger opp.

Dørum er tilfreds med at Storberget følger opp.
Foto: KRÅD

– Jeg er fornøyd med at Storberget følger opp Venstres initiativ i denne saken. Det er viktig å få på plass et statusløft for denne delen av politiet, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**