Trepromillepartiet Stange Ap

I HA 2.januar må Venstre tåle sterk kritikk av vårt budsjettarbeid. Noe er sikkert fortjent. Det er riktig at vårt forslag om avvikling av eiendomsskatten betyr å redusere eller kutte i drift og investeringer. Dette har vi forsøkt å vise i vårt alternative budsjett. Det er også riktig at Venstre, sammen med KrF, Høyre og Bygdelista, har lagt fram et såkalt ufullstendig budsjett. Det samme gjorde også Hartvedts parti, noe han unnlater å nevne i sin artikkel. Med utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett for 2009, flyttet de rødgrønne på 1,8 millioner kroner av en total ramme på 678 millioner kroner. Det er en endring på 3 promille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det betyr at Hartvedt og trepromillepartiene AP, SV, SP og PP, nesten ikke fremmet politiske saker i sitt eget budsjettarbeid. Dette står for meg som et større demokratisk problem for Stange kommune, enn at vi i opposisjonen hadde feil i våre budsjettalternativ. Er det slik at posisjonen er fornøyd med å være sandpåstrøere og la rådmannen og staben styre utviklingen av kommunen? Den som ikke gjør noe eller foreslår noe, feiler heller ikke. Innbyggerne er ikke tjent med politikere som later som de ufeilbarlige eller kan alt. Det er ikke troverdig.

Siden Øyvind Hartvedt går hardt ut mot oss i opposisjonen, er det fint om han selv kan konkretisere hva han bidro med i budsjettdebatten, jeg må bare beklage at jeg ikke husker annet enn at han kritiserte opposisjonen. Jeg husker ikke en eneste politisk sak Hartvedt jobbet for å få inn i budsjettet.

Tier om manglende finansiering

Ap følger ikke opp det de har lovet. De har lovet å pusse opp Romedal, Stange og Ottestad ungdomsskoler, samt å bygge idrettshall i Ottestad. De har sagt ja takk begge deler. Da er det underlig at de ikke følger opp med å sette av nok penger til dette. Det er satt av 100 millioner kroner i økonomiplanen 2009 – 2012, mens rådmannen har anslått at det er behov for 135 millioner kroner for å finansiere disse investeringene. Innbyggerne i Stange fortjener å få svar på hvordan dere vil løse dette — er det eiendomsskatten som skal økes eller er det opprusting av Romedal ungdomsskole som skal vente?

Stange Venstre vil oppruste ungdomsskolene først, og dermed er vi også ærlige og sier at det er mange år til vi har råd til å bygge idrettshall i Ottestad. Vil den rødgrønne posisjonen i Stange være ærlige og tydelige i disse spørsmålene eller fortsette å tie dette i hjel?

Passiv til høyt sykefravær

Hovedangrepet til Hartvedt går på vårt mål om å redusere sykefraværet i Stange kommune. Det er et problem for ansatte, ledelse og oss politikere når vi har et sykefravær som overstiger 9 % i deler av organisasjonen. Stange er inkluderende arbeidslivskommune og dermed er vi forpliktet til å jobbe for å redusere sykefraværet ned til 6,5 %. Venstre vil ha en egen stilling i administrasjonen som skal ha som hovedoppgave å jobbe for redusert sykefravær. Her har andre kommuner vist at enkel tilrettelegging eller omlegging av arbeidsoppgaver for ansatte, gir god effekt i form av redusert sykefravær. Venstre forslår også økte midler til organisasjonsutvikling, for å øke trivsel og stimulere samarbeid og samhandling i organisasjonen, nok et tiltak som hadde hatt effekt på å redusere sykefraværet.

Etter at budsjettet i Stange er vedtatt for 2009, sitter jeg igjen med spørsmålet om hva posisjonen egentlig har for visjoner og mål med utviklingen av Stange. Jeg er ikke i tvil om hva rådmannen og administrasjonen jobber med. Men hva er det politiske prosjektet og hva er retningen de rødgrønne peker ut for kommunen vår?

Mirjam Engelsjord, leder Stange Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**