Et internasjonalt ansvar

Krisen i Midt-Østen er et internasjonalt ansvar, skriver fylkesleder Roar Sollied i et leserbrev. FN må stå samlet bak kravet om våpenstans og umiddelbart sette inn humanitær hjelp og reetablere infrastruktur når de sivile lidelsene er så store, mener Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Et internasjonalt ansvar

Mens vi diskuterer hvem av partene som har rett og skyld i Midt-Østen, vet vi fra historien at ansvaret for situasjonen i Midt-Østen primært er internasjonalt. Etableringen av en jødisk stat etter de to siste verdenskrigene har vist seg å skape en varig uholdbar situasjon. Det skal likevel ikke være akseptabelt å ha som mål å utslette staten Israel, som FN engang har gitt rett til å eksistere. FN må også ta ansvar for ikke å ha forhindret at Israel over tid har fortrengt palestinerne.

Kontinuerlige rakettskyting mot Israel fra Hamas og deres våpenlangere og en uproporsjonal gjengjeldelsesaksjon fra Israel, slik det rapporteres, rammer i all hovedsak sivile og uskyldige på begge sider. Når Israel i tillegg stenger media ute fra krigsområdene, foregår det brudd på Folkerettens aller vesentligste punkter. Det er alvorlig! Sivile lider. Verdenssamfunnet kan ikke la det skje.

Krig og voldelige aksjoner mellom partene løser ingen problemer og umuliggjør varig fred. FN har ansvar for å opprette fred og et tryggere og mer verdig liv for menneskene i regionen. Resolusjonen fra Sikkerhetsrådet om våpenstans er riktig, men blir neppe vektlagt av Israel så lenge USA ikke stemmer med. Det må samlet stilles ultimatum og settes makt bak kravet om full våpenstans på begge sider. Så får man umiddelbart sørge for en kraftig innsats på den humanitære siden og gjenopprette infrastruktur i Gaza før man igjen prøver å organisere et Midt-Østen for varig fred.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**