Krig og terror løser aldri noen konflikt!

Ordene kom fra Aina Dahl da hun holdt sin appell på møtet til støtte for ofrene i Gaza, som var kommet i stand på Farmandstorvet i Tønsberg lørdag 10. januar.
Da vi var barn og var i konflikter med søsken og venner lærte vi at den som er størst har det største ansvaret og skal gi seg først, sa Aina videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fredsdue

Markeringen på Farmandstorvet i Tønsberg hadde samlet rundt 700 tilhørere.

I tillegg til Aina Dahls appell kom Hiam Al-Chirot fra Larvik SV og Merethe Dahl fra LO, Øyvind Wistrøm fra Høgskolen i Vestfold og kapellan Jan Terje Christoffersen i Tønsbergs domkirke med sine appeller. Saken er også omtalt med bildeserie fra markeringen, på nettavisen til Tønsbergs Blad på denne linken.

Nedenfor er hele appellen til Aina Dahl gjengitt.

Kjære medmenneske!
Vi som er her i dag føler en enorm avmakt over det som skjer på Gazastripen og vi har alle et inderlig ønske om at krigshandlingene skal opphøre.

De fleste av oss har ikke opplevd krig, men våre foreldre og besteforeldre opplevde okkupasjon i 5 år, Min mor opplevde tyskernes inntog i Finnmark, og fortalte at de hver dag ba om at krigen måtte slutte.

Gaza stripen

Foto: www.wikipedia.org

Det samme gjør barn, kvinner og også soldater akkurat nå i krigssonen i Midtøsten.
Måtte de bare visst at en hel verden demonstrerer på deres vegne, så kanskje de kunne holde motet oppe.

Vi som ikke har opplevd krig har ikke forutsetninger for å skjønne hatet mellom partene i Midtøsten, og det er bra, for hat avler hat.

Vi er alle opprørt over den ekstreme voldsbruken fra Israel mot et tett befolket område i Gaza, og vi må forlange våpenhvile nå. Verden kan ikke akseptere at krigshandlingene fortsetter.
Palestinerne har vært flyktninger i eget land i mer enn 50 år, og de fortjener et hjem. Men vi kan likevel ikke akseptere at Hamas skyver sivilbefolkningen foran seg.

Som mennesker på utsiden av konflikten må vi engasjere oss, ikke bli partiske. Vi må skille mellom politikk og mennesker. Den dagen vi stempler den ene eller den andre som terrorist blir også vi part i saken.

I Norge har vi ingen grunn til å hate verken jøder eller palestinere,
Og vi har ikke kommet hit i dag for å velge side mellom Israel eller Palestina, men å velge side mellom krig og fred.

Vi vil markere vår avstand til volden som foregår.
De vi skal ta parti med er alle uskyldige ofrene i denne krigen.

Isteden for å krangle om hvem som har mest skyld må vi diskutere hva som skal til for å få partene til fredelige og rettferdige forhandlinger.

Da vi var barn og var i konflikter med søsken og venner lærte vi at den som er størst har det største ansvaret og skal gi seg først. Og at vi skal dele rettferdig.
Dessverre har ikke alle verdens ledere fått den oppdragelsen.

Men vi må aldri gi opp å få verden til å skjønne
…at krig og terror aldri løser noen konflikt.

Så kan man lure på om det hjelper at vi her i Tønsberg demonstrerer, om det hjelper for noe annet enn vår egen tristhet.
Jeg tror det hjelper. Vi må vise de unge, lokalsamfunnet, nasjonen og verden, vår avsky mot at uskyldige barn og kvinner blir ofret i en blodig maktkamp.

Derfor må vi aldri slutte å protestere mot overgrep der uskyldige mennesker blir offer.

Jeg tror på enkeltmenneskets evne til å ta ansvar.
Vi må tro at partene i denne konflikten snart innser hva denne krigen påfører deres barn og deres land av lidelser, død og ødeleggelser.

Aina Dahl

Aina Dahl

Jeg har et inderlig ønske om fred i Midt-Østen, og at avmakten snus til håp.

Og vi som har kommet hit i dag har valgt en side; Fredens side!

Tønsberg, 10. januar 2008
Aina Dahl
Fylkestingsrepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**