– Må få konsekvenser for NAV

– Slepphendt omgang med persondata må få konsekvenser, også for NAV, mener Venstres medlem i arbeids- og sosialkomiteen, André N. Skjelstad. Han er bekymret over at etaten får tilgang til stadig større mengder sensitive personopplysninger, og etterlyser bedre rutiner og sanksjonsmuligheter ved overtramp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 André N. Skjelstad vil utfordre statsråden på personvern i NAV.

André N. Skjelstad vil utfordre statsråden på personvern i NAV.
Foto: Rune Kongsro

– NAV er blitt en gigant når det gjelder tilgang til informasjon om personlige forhold, enten det dreier seg om helse, sosiale og familiære forhold og arbeidshistorikk. Det er heller ikke første gang at det blir stilt spørsmål omkring etatens forhold til personvernet, sier Skjelstad og viser til at NAV tidligere har krevd hele pasientjournaler utlevert fra fastleger.

Vurderer bøtelegging
– Jeg mener derfor at det er behov ikke bare for bedre rutiner, men for sanksjoner når de interne rutinene ikke blir overholdt. NAV selv får i disse dager flere verktøy og sanksjonsmuligheter når det gjelder å bekjempe trygdemisbruk, men kravene må stilles begge veier. Det er derfor på tide å se på om bøtelegging er et hensiktsmessig virkemiddel når personopplysninger ikke blir behandlet med tilstrekkelig forsiktighet, mener Skjelstad.

Utfordrer statsråden
– Vi vet dessuten at NAV ikke er den eneste statlige etaten som har slike utfordringer. I høst kom mange tusen personnumre på avveier etter en glipp i Skatteetaten. Det har svært store konsekvenser for den enkelte å få offentliggjort sine personlige forhold på nettet. Offentlige myndigheter må derfor være de beste og svært forsiktige med hvordan personopplysninger håndteres, sier Skjelstad videre.

– Jeg kommer til å utfordre ansvarlig statsråd Dag Terje Andersen på hvordan han har tenkt å gripe denne problematikken an. Det er ikke akseptabelt så lenge personvernmessige overtramp kan foregå uten at det får konsekvenser, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**