Er kommunene fornøyd med Flytt Hit-kampanjen?

Pressen og NRK Hedmark/Oppland meldte denne uka at kommunene i Fjellregionen var svært fornøyd med Flytt Hit-kampanjen. Oppslagene har ingen henvisning til hvem som har uttalt dette på vegne av kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunene har det siste året brukt store beløp på kampanjen som skal skaffe tilflyttere til kommunene i Nord-Østerdalen. Samtidig er målsettingen blitt gradvis mer tilslørt. I NRK Hedmark og Opplands oppslag sier prosjektleder Ragnhild Dåsnes nå at hun ikke kan gi konkrete tall på økt innbyggertall.

Borsett fra Dåsnes er også Rendalens ordfører Norvald Illevold (Ap) i Rendalen sitert. Han uttaler at han ikke har sett noen noen konkrete effekter av prosjektet til nå. I presseoppslagene er det ikke referert andre som har uttalt seg. Vi kjenner ikke til at noen fra Alvdal har uttalt seg.

Alvdal Venstre har tidligere uttrykt skepsis til kampanjen. Alle tiltak som øker tilflytting til regionen er selvsagt velkomne, men vi mener at dette prosjektet er for kostbart og lite målrettet. Vi mener prosjektledelsens retrett når det gjelder å tallfeste resultatene bekrefter vår skepsis til hele prosjektet. Venstre ønsker at det nå legges fram overslag over hva kampanjen koster kommunen – ikke minst i arbeidstid i administrasjonen – og hvilke resultater man kan dokumentere. Venstre ønsker alle velkomne til Alvdal, men hvis man skal drive kampanjer, så må målsettingen i langt større grad konkretiseres. Hvem er det man ønsker hit? Er det arbeidskraft med spesiell kompetanse? I så fall må det rekrutteres konkret mot ledige jobber. I Venstre har vi tidligere pekt på at Innvandrings- og mangfoldsdirektoratets brev til Alvdal med anmodning om bosetting av flyktninger og innvandrere ikke er besvart av ordføreren. Spørsmålet er heller ikke lagt fram for Kommunestyret. Vi mener at et positivt svar på dette brevet ville vært billigere enn Flytt Hit-kampanjen – og sannsynligvis ville gitt et bedre resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**