Gunn-Vivian Eide

Gunn-Vivian Eide er politisk nestleder i Hordaland Venstre. Her presenterer hun seg selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Foto: NN

Siden jeg som 17 åring snublet over Venstres partiprogram, har det kun fantes et parti for meg. Det var kjærlighet fra første blikk. Dette partiet har jeg nå fulgt gjennom tykt og tynt i siden 1983.

Noe av det jeg har gjort:
• Fylkessekretær i Hordaland Venstre fra 1985 til 1987.
• Bystyremedlem i Bergen fra 1987 — 1999, til sammen 12 år.
• 8 år som gruppeleder for Venstres bystyregruppe.
• Leder av Norges Unge Venstre, 1990 til 1992.
• Direktevalgt i Venstres landstyre fra 1992 til 1994
• kommunalråd og leder i hovedutvalg for byutvikling 1995-1999.
• 3 dager på Stortinget ( !) som vara for May Britt Vihovde
• 3. plass på Stortingslisten ved valget i 2009

Tiden i bystyret gav meg og Venstre fantastiske muligheter til å jobbe med miljø og utforming av byen. Der bla bygging av bybanen og Bergensprogrammet står igjen som høydepunkt. Men også kampen for gang- og sykkelvei langs Store Lungegårdsvann, opprustning av viktige byrom, innføring av kunstnerstipend og oppheving av det meningsløse skjenketaket er saker jeg er stolt av å ha vært i front på.

Jeg tok pause fra politikken i 1999, fullførte studiet og har jobbet som lege siden 2004. Jeg er ansatt i Helse Bergen, og jeg spesialiserer meg for å bli psykiater. Jeg er også 4. vara til bystyret, styremedlem i BIFF og styreleder i BIT teatergarasjen.

Politisk brenner jeg for mye, men vil særlig nevne:
• økt satsing på den kommunale helsetjenesten, slik at pasientene unngår unødvendige innleggelser og får et bedre tilbud, og vi som jobber på sykehus kan få frigitt ressurser til å bedre hjelpe de pasientene som trenger behandling på sykehusnivå.
• Bedre tilbud til psykiatriske pasienter og rusavhengige. Vi må være villig til å tenke nytt hvis det kan hjelpe enkeltmennesker til et bedre liv! Derfor slåss jeg bla for sprøyterom, heroinassistert behandling og Portugalmodellen (mulighet til behandling fremfor straff ved besittelse av narkotika til eget bruk.)
• Gode trygderettigheter og rett til svangerskapspermisjon for selvstendige næringsdrivende.
• Bybane til alle bydeler i Bergen, og deretter til knutepunkt i omegnskommunene!
• Køprising i rushtiden — bla for å finansiere et kollektivtilbud som gjør det mulig for de fleste å reise kollektivt og for å gi mindre kø for de som må bruke bil.
• Sykkelveier overalt i de store byene!
• Maksimum 4 timers reisetid med tog mellom Bergen og Oslo. Ringeriksbanen NÅ, og lyntog i fremtiden!

Gunn-Vivian Eide i media:
Venstre for gratis heroin BT
Hvis ingen går i fella
Kampanje for kortere Oslo-tur BT
Krever kortere reisetid BA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**