Årsmøte i Vardø Venstre

Vardø Venstre avholder Årsmøte 27. januar 2009 kl. 18:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet finner sted på Infohuset i Vardø.
Vanlige årsmøtesaker til behandling.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest den 25. januar.
Velkommen.

Solveig Abrahamsen
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**