De rødgrønne sprer usikkerhet

– De rødgrønne burde allerede nå burde lagt fra seg tanken om å legge ned skoler i Trondheim i denne omgang, sier bystyremedlem Guri Melby. Hun mener argumentene som taler imot en nedleggelse ikke forsvinner gjennom en ny utredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby

De rødgrønne har nå sagt at de ikke vil gå for skolenedleggelser i 2009. – Vi er selvsagt glade for at SV har fått med seg AP og SP på en ny utredning av saken, men det er likevel grunn til å være bekymret for både Berg og Kalvskinnets framtid, sier Melby. – Vi må huske at de rødgrønne har lagt inn en innsparing på skole i sitt budsjett, og for å få til dette, kan det godt hende de blir tvunget til å legge ned noen skoler uansett, sier hun.

– De rødgrønne burde allerede nå burde lagt fra seg tanken om å legge ned skoler i Trondheim i denne omgang, sier bystyremedlem Guri Melby. Hun mener argumentene som taler imot en nedleggelse ikke forsvinner gjennom en ny utredning. – Venstre ønsker ikke å endre på dagens skolestruktur, og vektlegger følgende argumenter:
1. Nærmiljø. Også i en by er det lokalmiljøer. Skolene er bærebjelker i nærmiljøet i forhold til fritidstiltak som involverer både barn og voksne.
2. Sterkt offentlig skoletilbud i sentrum. Det er et gode at elevene i et lokalsamfunn, på tvers av sosial bakgrunn, går på samme skole.
3. Byutvikling. Nedlegging av skoler gir opp målsettingen om variert bosettingsstruktur i de ulike bydeler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**