Hvilke tjenester bør granskes i Haugesund kommune?

Revisjonsselskapet Deloitte foreslår at barnevernet, rusomsorgen og vedlikehold kommunale bygg og boligtilbud i Haugesund kommune bør granskes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Raadhuset 2

Foto: Tore Nilsen

Kontrollutvalget skal ta stilling til hvilke tjenester i Haugesund kommune som bør undersøkes nærmere i de kommende årene i sitt møte 20. januar 2009.

Kontrollutvalget har bedt kommunens revisor, revisjonsselskapet Deloitte, om å vurdere hvilke tjenester i kommunen hvor det er fare for at målene ikke nås. Revisjonsselskapet har nå i samråd med kontrollutvalget vurdert tjenestetilbudet til kommunen, og foreslår at følgende tjenester bør undersøkes nærmere:

1) Barnevern
2) Rusomsorg
3) Vedlikehold kommunale bygg og boligtilbud
4) Eldreomsorg
5) PU-tjenesten
6) Grunnskoleopplæring

Kommunerevisjonen bør granske de tjenestene hvor det virkelig er stor fare for manglende måloppnåelse, slik at tjenestetilbudet til byens borgere kan bli bedre. Venstres medlem i kontrollutvalget, Svein Abrahamsen, vil derfor gjerne ha tilbakemelding fra deg som bruker av de kommunale tjenestene om du er enig i forslaget fra Deloitte eller ikke. Han kan nås på følgende e-post: [email protected]

Planen for forvaltningsrevisjon 2008-2012 skal endelig vedtas av bystyret den 11. februar 2009 på grunnlag av forslaget fra kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**