Invitasjon til Nominasjonsmøte og Årsmøte for Finnmark Venstre

Lørdag 14. og søndag 15. februar, avholdes Nominasjons – og Årsmøte i Finnmark Venstre, på Rica Hotell i Vadsø. Vi skal også markere at Venstre er 125 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til
Lokallagene i Finnmark Venstre
Finnmark Unge Venstre
Finnmark Venstrekvinnelag

Lørdag 14. februar kl. 10.00 til søndag 15. februar kl. 14.00

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra Finnmark Unge-Venstre, en utsending fra Finnmark Venstrekvinnelag og utsendinger fra lokallagene.

Lokallagene velger utsendinger til årsmøtet etter to forhold i henhold til Finnmark Venstre sine vedtekter.
a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved fylkestingsvalget 2007 i den enkelte kommune:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende antall inntil 1900; 1 utsending for hver påbegynt 250
For overskytende antall inntil 7900; 1 utsending for hver påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; 1 utsending for hver påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr 1. november og bare betalende medlemmer telles med.

Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel.

Nominasjonsmøtet består av utsendinger fra lokallagene. Lokallagene velger utsendinger til nominasjonsmøtet etter to forhold:
a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved Stortingsvalget 2005 i den enkelte kommune:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250
For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før nominasjonsmøtet avholdes og bare betalende medlemmer regnes med.
Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel.

Påmelding til års- og nominasjonsmøtet sendes til Finnmark Venstre, v/ Terje Soløy, Ulrik Olsens gt 28, 9950 Vardø, eller pr E-post [email protected], og skal være styret i hende seinest
1. februar 2009.

Husk fullmaktsmelding, og legg ved lokallagets årsmelding for 2008.

De som deltar i nominasjonsmøtet vil få dekket reiseutgiftene fra sentralt hold etter innlevert reiseregning, etter rimeligste reisemåte.

I de tilfeller en utsending må reise til Vadsø fredag for å nå møtestart lørdag kl. 10:00, avtales dekning av ekstra overnatting direkte med Fylkesleder. Alle bes velge tidspunkt for ankomst og avreise i forhold til møtestart og -slutt.

Saker til årsmøtet og forslag til uttalelser må være fylkesstyret i hende seinest 1. februar 2009.

Årsmøtepapirene sendes deltakerne etter påmelding. Husk å oppgi ev. E-postadresse til deltakerne.

Vel møtt i Vadsø.

Vardø den 13. januar 2009

Med vennlig hilsen

Leder i Finnmark Venstre

Terje Soløy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**