– Ønsker ikke kutt i Hurtigrutas anløp

– Når Hurtigruta nå ber om å få kutte i antall anløp langs kysten, så vil dette få store negative konsekvenser for mange små- og mellomstore bedrifter som er helt avhengige av å få sendt av gårde sine produkter med Hurtigruta, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt fra Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hurtigruta

Foto: Vera Lysklætt

– Jeg vil ta dette opp med Samferdselsministeren og be henne om å orientere om situasjonen. Slik dette ser ut til å utvikle seg nå så er det en helt uholdbar situasjon, fortsetter Lysklætt.

Mer transport fra vei til sjø og bane
– Mangelfull logistikk og transport for spesielt den nordlige delen av landet er den ene sida av denne saken. På den andre sida så er sjøtransport en av de mest miljøvennlige transportmulighetene vi kan benytte oss av. Derfor mener jeg at det er uhyre viktig at vi klarer å få mer transport fra vei og over til båt og jernbane, sier Lysklætt.

Hurtigruta

Foto: Vera Lysklætt

– Det som vil skje dersom Hurtigruta kutter i sine anløp, er at selskaper som tidligere har brukt Hurtigruta til transport, vil måtte benytte seg av trailere for å få fraktet varene sine. Og, dette er en utviklingen jeg ikke støtter.

– Venstre mener at vi må styrke sjøtransportens stilling slik at mer av transporten går over fra vei og til sjøtransport, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**