Personvern i spørretimen

I går la endelig personvernkommisjonen fram sin innstilling. Venstre benyttet dagens spørretime til å stille kunnskapsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren spørsmål om personvernets stilling, i skolen og hos NAV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Kritisk til økt registrering og overvåking
– Personvernkommisjonen trekker fram at registrering og overvåking av elever på skolen øker og at barns privatliv innskrenkes i det godes tjeneste, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande. I dag tok hun dette opp i Stortingets spørretime.

Venstre er bekymret over denne utviklingen og mener barns rett til privatliv må gå foran voksnes økende behov for kontroll og registrering. Skei Grande viste i spørretimen til at en skole i statsråd Bård Vegard Solhjells hjemkommune Vestby, bruker kortregistrering. Flere skoler bruker også TV-overvåking for å kontrollere elevene. – Dette er tilfeller som denne Regjeringen har latt passere, uten å stille spørsmål ved om dette faktisk er nødvendig for å skape en bedre skole, sier Skei Grande.

Personvernkommisjonens utredning “Individ og integritet”, er svært kritisk til økt registrering og lagring av data av norske elever. Innstillingen setter spørsmålstegn ved hvem som har rett til innsyn av dataen og hva den skal brukes til.

Barn har like stor rett på personvern
– Venstre er bekymret over den økende registreringen av informasjon vi ser i skolevesenet, og samfunnet ellers. Vi må stille oss spørsmålet om hvorfor vi skal registrere og overvåke, ikke bare registrere eller overvåke fordi vi har tilgjengelig teknologiske verktøy som gjør det mulig, sier Grande. Voksne menneskers overvåking av barn er for stor, derfor forventer Venstre at barn og elevers personvern blir tatt på like stort alvor som for voksne.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

NAV og personvern
André N. Skjelstad fulgte opp med å spørre arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen om lekkasjer av personopplysninger fra NAV.
– NAV har ei dør inn, men mange dører ut for sensitive personopplysninger, sa Skjelstad. – Vi opplever til stadighet at personopplysninger innsamlet av NAV kommer på avveie, og i de verste tilfellene offentliggjort. Brudd på interne rutiner er forklaringen fra NAV. -Hvilke tiltak vil den sittende regjering gjøre for å hindre slike brudd, spurte Venstres André N. Skjelstad arbeids- og inkluderingsministeren.

– Slepphendt omgang med persondata må få konsekvenser, også for NAV, mener Skjelstad. – Jeg er bekymret over at etaten får tilgang til stadig større mengder sensitive personopplysninger, derfor etterlyser Venstre bedre rutiner og sanksjonsmuligheter ved overtramp, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**