Venstre tror ikke heroin løser alle problemer!

Etter at Gunn-Vivian Eide, på vegne av Hordaland Venstre i BT 22.12. gikk inn for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Bergen, etter modell fra Zurich og Hamburg, har det kommet mange reaksjoner. Her er Eides svarinnlegg i BT 04.01.09:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Først vil jeg understreke at Venstre ikke ønsker å gi opp disse pasientene, eller la dem seile sin egen sjø — men tvert i mot øke innsatsen for å hjelpe. Heroinassistert behandling er bare en del av løsningen, men erfaring fra flere land er at slik behandling gir færre overdosedødsfall, bedre helse, kraftig redusert nyrekruttering, mindre kriminalitet og mulighet til å leve et verdig liv uten kriminalitet og prostitusjon. Det er i seg selv en stor gevinst, men selvfølgelig må rusfrihet fortsatt være mål nummer en for det store flertall av rusavhengige!

La meg så få komme med noen konkrete oppklaringer:
1. Vi foreslår IKKE at det offentlige skal kjøpe heroin som smugles inn fra Afganistan! Heroin kan framstilles industrielt i farmasøytisk industri fra morfin og kalles da for "dia-morfin". Heroin av farmasøytisk kvalitet er tryggere enn dagens gateheroin både kjemisk og hygienisk. Også vanlig morfin kan brukes som opioidsubstitusjon for rusavhengige, på linje med f. eks metadon og subutex. Det må gjøres en medisinsk og individuell vurdering av hvilken type behandling som er best for den enkelte, og heroin bør definitivt ikke være førstevalg!

2. Heroin skal IKKE gis på resept! I Zurich mottar de avhengige en heroindose en eller flere ganger for dagen, og injiserer det på klinikken med helsepersonell innen rekkevidde. En dagsdose heroin, morfin, subutex eller lignende kan evnt tas med hjem i tablettform for dem som har vist at de holder seg unna annen rus og der det ikke er fare for videresalg.

3. Heroinassistert behandling øker IKKE faren for nye brukere. Der det offentlige tilbyr heroinassistert behandling eller god tilgang på annen opioidsubstitusjon, mister organiserte kriminelle det markedsgrunnlaget som pasientene tidligere utgjorde. Etter at heroinassistert behandling ble innført i Zürich sank nyrekrutteringen til heroinmiljøet med 82 prosent.

4. Hordaland Venstre foreslår IKKE dette for å spare penger, og vi tror IKKE at dette løser alle problemer. Rusbehandling er et svært komplekst saksområde, og det er avgjørende at opioidsubstitusjon ikke blir en hvilepute for myndighetene. Derfor må nedleggingen av rusinstitusjoner stoppes og behandlingstilbudet for alle typer rusavhengighet må styrkes. Det finnes ingen vidunderkur som løser alle problemer på en gang. Det er derfor viktig å tilby behandling som er tilpasset den enkelte, bla arbeidstiltak, rusmiddelfrie langtidsplasser/kollektiv, og institusjoner som er spesialisert for å gi samtidig behandling av rus og psykisk lidelse. Venstre ønsker særlig å øke antall behandlingsplasser tilpasset unge mennesker under 25, slik at samfunnet kan hjelpe unge mennesker ut av rusavhengigheten på et tidligere tidspunkt. Flere av behandlingskollektivene for ungdom kan vise til over 50 % varig rusfrihet etter behandlingen. Videre må aldersgrensen til LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) senkes, og ventetiden reduseres til maksimum 3 mnd. Dette må bli en ufravikelig pasientrettighet for de som er godkjent for slik behandling. Og ikke minst må kommunene settes i stand til å raskt kunne tilby egnede botilbud med faglig kvalifisert bemanning og andre tiltak som styrker bo-evnen.

5. Venstre vil IKKE gi gratis sprit til alkoholikere. Selv om alkoholavhengighet er et mye større problem for samfunnet enn narkotika, er det en stor forskjell at alkohol er lovlig tilgjengelig til en langt lavere pris enn heroin. De færreste alkoholikere må ty til kriminalitet for å finansiere forbruket sitt, og langt flere av dem klarer å behold jobb, hjem og familie. Men også på dette området må behandlingstilbudet styrkes kraftig!
Den beste hjelpen vi kan gi er hjelp til rusfrihet! Det vil likevel være noen pasienter der LAR og andre deler av behandlingsapparatet ikke når frem. Både som lege og som politiker har jeg tvilt meg frem til et standpunkt i denne saken. Det er forståelig at mange reagerer på et forslag om å gi rusavhengige et ulovlig rusmiddel, men erfaringene fra utlandet er så tydelige at vi ikke kan overse dem! Rusavhengighet er en livsfarlig sykdom, som må møtes med helse- og sosialpolitiske virkemidler. Vi har ikke råd til flere år med feilslått narkotikapolitikk.I Norge er det kanskje 15000 heroinavhengige som lever sitt liv i større eller mindre elendighet. Hvert år dør ca 200 unge mennesker av overdose i Norge. Hittil har ingen narkotikapolitiske tiltak klart å redusere disse tallene. Heroinassistert behandling løser ikke alle problemer, men det kan være en del av løsningen.

Gunn-Vivian Eide, styremedlem Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**