Åpent møte om narkotikaavhengighet og behandlingsalternativ

Hordaland Venstrekvinnelag holder møte 23. januar kl. 18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fredag 23. januar kl 18.00 arrangerer Hordaland Venstrekvinnelag åpent møte om narkotikavhengighet og ulike behandlingsalternativ. Møtet blir holdt i Kong Oscarsgt 5, Cafe Magdalena (Kirkens Bymisjon).

Hvordan skal vårt samfunn ivareta de som sliter med narkotikaavhengighet?
Venstres målsetning innenfor sosialpolitikken er å gi mest til de som trenger det mest. Men hva trenger de som er avhengige av narkotika?

Viktige spørsmål er:
•Hvordan kan vi sikre flest mulig optimal behandling, enten det er behandling som har rehabilitering eller skadereduksjon som formål?

•Hvor går grensen for akseptabel medikamentbehandling?

•Hvordan kan vi sikre at vi fortsatt har medikamentfrie langtidsbehandliger? Mange av institusjonene som tilbyr dette i dag, er i dag truet av nedleggelse eller møter krav om kortere behandlingstid.

Gunn Vivian Eide fra Bergen Venstre vil holde innledning, og det blir åpnet for å stille spørsmål og debatt.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**