For lite trøkk i regjeringens klimapolitikk

I disse dager er det ett år siden klimaforliket ble inngått i Stortinget mellom regjeringsspartiene og Venstre sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. – Regjeringen har levert på minimum av det som er avtalt og det er liten entusiasme å spore for klimapolitikken, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den rødgrønne regjeringen la i 2007 fram sin klimamelding. Den var lite ambisiøs og tungt basert på handel med utslippskvoter og tiltak i utlandet. Etter press fra Venstre sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti gikk regjeringspartiene i klimaforliket med på mer ambisiøse mål for utslippsreduksjoner og flere konkrete tiltak innen en rekke sektorer.

 Gunnar Kvassheim savner entusiasme i regjeringen til å følge opp klimaforliket

Gunnar Kvassheim savner entusiasme i regjeringen til å følge opp klimaforliket
Foto: Frode Fjeldstad

– Om lag en tredjedel av de tiltakene som ble avtalt i klimaforliket har regjeringen ikke fulgt opp. Mens utslippene stadig øker nøler regjeringen med å følge opp viktige klimatiltak det er bred enighet om på Stortinget. Regjeringen måtte gi etter for press for å få klimapolitikken inn på en offensiv kurs. Nå er det behov for tilsvarende press for å få regjeringen til å følge opp i praktisk politikk, legger Kvassheim til.

Savner tiltak
– Det mangler fremdeles et godt støtteopplegg for fornybar energiproduksjon, arbeidet med utfasing av oljefyring ligger på vent og regjeringens arbeid med klimatiltak i petroleumsnæringen er fremdeles i det blå, påpeker han.

– Et hovedmål med klimaforliket er at Norge skal være en pådriver og et foregangsland i klimapolitikken. Med den nølingen regjeringen har i klimapolitikken har vi ikke øyekontakt med de målene for utslippsreduksjoner det er bred enighet om på Stortinget. Nå må regjeringen følge opp klimaforliket og presentere forslag til ytterligere tiltak for forlikspartnerne i Stortinget, avslutter Kvassheim.

Se hele listen over tiltak som regjeringen ikke har fulgt opp i klimaforliket (pdf-dokument, 80 kB)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**