Abid Raja til Tromsø V

Den profilerte advokaten, forfatteren og nynominerte 2. kandidaten i Akershus, Abid Raja, kommer til årsmøtet i Tromsø Venstre, melder lokallagsleder Øystein Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Kjartan Almenning

Årsmøtet arrangeres onsdag 21. januar kl.18 på Grand Nordic Hotel. Troms Venstres 1. kandidat Roar Sollied vil også komme til fylkets største V-lag når det gjelder antall medlemmer. Tromsø venstre har fått økt medlemstall fra forrige år, og Unge Venstre vokser. Lokallagslederen er også nestleder i fylkeslaget og møter i landsstyret så lenge fylkeslederen er i sentralstyret.

Så ble Tromsøjenta Elin Katrine Sandvik denne uka valgt til ny leder i Troms UV, og Jonas Stein Eilertsen er nestleder i Norges UV og 2. kandidat til Stortinget.

Øystein Nilsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Møtet skal blant annet velge utsendinger til fylkesårsmøtet 7-8. februar på Bardufoss.

Medlemmer og sympatisører ønskes velkommen for å legge grunnlaget for stortingsplass for Venstre i Troms.

Foto: Abid Raja og Øystein Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**