Årsberetning for 2008 Tjøme Venstre

Tjøme Venstre går inn i sitt andre år, vil det bli like aktivt ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsberetning 2008

Siw A Larsen 08

Foto: R.Jonassen

Året startet med engasjement for Mågerø saken. Dette ble det jobbet med tverrpolitisk. Dette fikk det ønskede utfallet ved at Luftforsvarets stasjon i dag består.

I januar måned kurset Tjøme kommune nye politikere, her deltok Siw A Larsen og Gunnar Lehne.

Februar måned startet med helside i Øyene da i forbindelse med at Tjøme Venstre inviterte til dugnad og adopterte en utedass på Hvasser. Vi ble blant annet omtalt for å ha blåst støvet av den gamle dugnadsånden igjen. Styret vasket, snekret og malte en forfallen kommunal utedo på fynstranda på Hvasser i god gammeldags dugnadsånd. Vi oppfordret andre politiske partier og lag om å gjøre det samme.
Vi deltok på Vestfold Venstres årsmøte i Stavern med 2 delegater. Det var Monica Hofer Augheim og Roar Jonassen som var Tjøme Venstre sine utsendinger. Her ble Monica valgt til sekretær i fylkes styret. Hun ble også valgt som delegat til landsmøtet.

Gunnar Lehne besørget en strålende søknad om landsmøte avvikling på Tjøme. Vi ble derimot slått av Kristiansand Venstre som vant, og fikk arrangemanget.

Vi har jobbet mye med strandsonepolitikk gjennom året. Her kan nevnes at kilen område på Hvasser ble omdefinert til våtmarksområde etter forslag fra Venstre. Område kan for fremtiden da ikke nedbygges. Vadefugler som hekker i området kan med dette puste lettet ut.

Tjøme Venstre har hatt mange gode media oppslag gjennom året. Det kan nevnes vårt budsjett forslag som kun manglet en stemme, for å bli vedtatt. Vårt gjennomarbeidede forslag med konkrete tiltak til innsparinger fikk bred omtale i pressen.
Vi fremmet videre en interpelasjon i kommunestyret i forbindelse med Venstres kampanje “Reklame JA takk”.
Gjennom hele året har vi deltatt i fokus Tjøme. Foraet hadde som mål og finne gode insparingsforslag tverrpolitisk. Det viste seg i ettertid at foraet ikke oppnåde sine målsetninger som ble satt i starten.
Vi fikk mye presse omtale i vårt arbeide for å bevare Hvasser skole, barnehave og SFO.

I oktober var vi invitert til Holmestrand. Her arrangerte Vestfold Venstre til debatt vedrørende Venstre sitt stortings program. Her deltok Monice og Siw fra lokallaget.

I november måned ble det avholdt nominasjonsmøte i Sandefjord. Siw og Roar var lokallagets delegater i møtet. Monica ble på dette møtet valgt som nr 2 på Vestfold sin liste til stortingsvalget i 2009 Hun er også blitt valgt inn i rikspolitisk nettverk samt i valgkamp komiteen.

Lokalaget har gjort seg bemerket gjennom sine verv gjennom året.
Gunnar har gjennom sitt verv i hovedutvalg for oppvekst og levekår samt som gruppeleder i kommunestyret blant annet fylt vervet som leder av 17 mai komiteen. Det kan også nevnes st det er avholdt gruppemøter med ordføreren.

Monica steppet inn som kommunestyre representant gjennom det halve året Siw var sykemeldt.
Roar stilte da som Monicas vara i hovedutvalgsmøtene i plan og miljø.

Gjennom året har det blitt avholdt 9 styremøter, 10 gruppemøter og 4 samarbeidsmøter med andre partier. Vi har gjennomført eget årsmøte, deltatt på Vestfolds Venstres årsmøte. Vi har stått på stands mot eiendomsskatt og deltatt på folkemøter med paneldebatt om Hvasser skoles eksistens.
Sist men ikke minst alle de telefoner og mailer gjennom hele året i saker som har engasjert oss.

Laget har gjennom året økt sin medlemsmasse med over 50 %.
Vi teller i dag 15 medlemmer mot 9 i fjor.

Til dere alle, takk for innsatsen.
I 2009 er det valg, dette blir et spennende Venstre år. Vi skal i valgkamp………..

Siw Andresen Larsen
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**