Eit rausare samfunn

Under årsmøtet på Rica Sunnfjord Hotell i helga heldt nestleiar og stortingsrepresentant Trine Skei Grande innlegg om Venstre mot nye høgder i valåret 2009. Trine var engasjerande og interessant å høyre på for dei 54 deltakarane på årsmøtet, gjester, observatørar og utsendingar frå Unge Venstre og totalt 17 lokallag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Linda Ness Rotihaug

Trine prata om Venstres ærend: Eit rausare samfunn, ho gjekk gjennom Venstre sitt statsbudsjett for 2009 og satsinga der. Skei Grande var innom programforslaget sine viktigaste hovudpunkt: Ta eit ordentleg steg inn i lågutsleppssamfunnet, bygge kunnskapssamfunnet og reformere velferdssamfunnet.

Finanskrisa og krisepakken

Skei Grande orienterte om krisepakken som Venstre tok initiativ til saman med H og KrF 15. januar. Her utfordra dei regjeringa. Hovudprofilen er heilt lik den Venstre sitt landsstyre vedtok i desember 2008. Klima/miljøtiltak må utgjere minst 50 % og det må verte lagt eit spesielt hovudfokus på den del av norsk industri og norsk næringsliv som konkurrerer i et internasjonalt og global marknad. Venstre er veldig fornøgd med å ha fått Høgre og KrF med på ein slik profil.

Nøkkelen til vidare vekst for Venstre

Nøkkelen til vidare vekst blir å bidra til at enda fleire blir trygge på eigen politikk. Dess tryggare vi er, dess lettare er det å vere aktive talerør og profilere Venstre i ulike samanhenger og fora.

Nominasjonsmøte i Førde

Foto: Linda Ness Rotihaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**