Greaker gjenvalgt som leder

På dagens årsmøte ble Alf Helge Greaker gjenvalgt som leder av Bergen Venstre. I tillegg ble det vedtatt flere politiske fråsegn, og vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Årsmøtet hørte også en appell fra det tamilske miljøet i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Jeg er veldig glad for å få fornyet tillit og at årsmøtet vedtok de framlagte strategi- og handlingsplanene. Vi har brukt mye tid på å endre en del rutiner i organisasjonen så det er bra at årsmøtet gir oss en del konkrete målsetninger.
– I det kommende året er det én ting jeg skal ta med videre både internt i Venstre og folkevalgte organ: Bergen kommune må få skikk på SKYSS som i dag ødelegger mye av kollektivtilbudet. Billighetshysteri i anbudsrundene, nedleggelse av trolleybussdrift og uforståelige ruteinformasjon er ting SKYSS må presses for å endre. På landsmøtet til våren kommer jeg dessuten for første gang til å håpe at Venstre sier ja til medlemsskap i EU og håper Sponheim kommer til samme konklusjon, avslutter Greaker.

Bergen Vågsbunnen nedre korskirkeallmenning

Styret i Bergen Venstre 2009:
leder Alf Helge Greaker
politisk nestleder Idun Bortne
org nestleder Anne Veim
IO-ansvarlig Elisabeth Vannebo
kasserer Øystein Brekke
styremedlem Trond W. Tveiten
styremedlem Trond Wikne

1. vara Tarik Hedi
2. vara Gyri Skre
3. vara Stella Gjerstad
4. vara Tallak Rundholt

V-logo med dekor

Revisorer:
Martin Halsos
Berit Jacobsen

Informasjons- og opplæringsutvalg (IO):
Leder Tallak Rundholt
Medlem Anton Engen
Medlem Frode Helmich Pedersen
Medlem Gyri Skre
Medlem Jon Simones
Medlem Elisabeth Vannebo Trond Wikne som personlig vara

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**