Er det lov å håpe på en framtidsrettet krisepakke?

Neste mandag, 26. januar, presenterer regjeringen sin tiltakspakke for å få fart på Norge. Det er vel noen og en hver både i offentlig og privat sektor som ser fram til hva vi da skal få vite.
Vi har allerede fått vite at kommune-Norge kunne sende inn sine ønsker om rehabilitering og nybygg av skoler og aldershjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Vi har også fått vite at Navarsete planlegger å forsere utbyggingen bl.a. på E18 strekningen Sky-Langangen.

Stoltenberg sa i sin nyttårstale at. "stillaser ved offentlige bygg og anlegg over hele landet vil varsle at vi er godt i gang". Alt dette vil være bra for bygg — og anleggsindustrien. Så nå gjenstår å leve opp til disse lovnadene.

At forsert jernbaneutbygging ikke er nevnt så langt, håper og tror vi skyldes at alt ikke er sagt om hva tiltakspakken vil inneholde. Her har jo regjeringen en god anledning til å gi tiltakene en grønn profil samtidig.

Men svært lite har blitt sagt om hva næringslivet ellers har i vente ved framleggelsen av regjeringens tiltakspakke. Venstre har store forventninger til den nye krisepakken som regjeringen nå utarbeider på dette området. Vi håper pakken vil inneholde både langsiktige og kortsiktige tiltak for å bedre norske bedrifters situasjon.

Dagens finanskrise bør gi oss muligheter til å tenke nytt, og Venstre mener denne krisen må brukes til å skape nye arbeidsplasser og da spesielt innen fornybar energi.

Forskning må derfor aksepteres som et motkonjunkturtiltak og økt satsing på forskning må være en sentral del av det regjeringen vil presentere som sin krisepakke. I den forbindelse er satsing på både grunnforskning og næringsrettet forskning svært viktige motkonjunkturtiltak. Norge har en finansiell ryggrad til investere i framtiden, og i krisetider er det lurt nettopp å satse på forskningsområdet, for å skape de nye og framtidsrettede arbeidsplassene. Det er de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt vi skal leve av i framtiden.

Stoltenberg har varslet at han vil legge vekt på å ha en god dialog med Stortinget når tiltakspakken skal utarbeides. Selv om det er lenge til julenissen dukker opp, er det i mellomtiden

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

lov å håpe at hele næringslivet får nyte godt av tiltakene.

Venstre vil avvente krisepakken, men håper at den vil være framtidsrettet og at det satses på forskning, nyskaping, samt at vi vil se en vilje til en overgang til en grønn økonomi.

Vear, 19. januar 2008
Kåre Pettersen
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**