– SV svikter de prostituerte

SV sin “sluttpakke” for de prostituerte er innholdsløs, der alle de viktigste tiltakene er allerede dekket gjennom norsk lov. — Venstre vi gi en borgerlønn på 2.5 G til langtidsmottagere av sosialhjelp, inklusive prostituerte, sier André N. Skjelstad, Venstres sosialpolitiske talsmann.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 – SVs såkalte ”sluttpakke” innebærer ikke noen nye rettigheter eller penger, sier Andre N. Skjelstad.

– SVs såkalte ”sluttpakke” innebærer ikke noen nye rettigheter eller penger, sier Andre N. Skjelstad.
Foto: Microsoft

Venstre krevde sosiale tiltak
Venstre var sterkt kritisk til den nye sex-loven, fordi vi mente at de sosiale tiltakene manglet. Og selv om regjeringen hadde god tid til å utvikle disse tiltakene parallellt med lovarbeidet, har de uteblitt. — SVs såkalte "sluttpakke" innebærer ikke noen nye rettigheter eller penger. Man har sittet i regjeringslokalene og lovregulert seg vekk fra de sosiale problemene og sviktet jentene, sier Skjelstad (V). Venstres borgerlønn vil være skattbar som en normal inntekt.

Individuelle tiltak
Man kan likevel ikke se de prostituerte som én gruppe, mener Venstre. – De prostituerte er ei sammensatt gruppe av høyst ulike individer, så her må man i mange tilfeller skreddersy tiltak til den enkelte. Noen vil kanskje trenge utdanning, mens andre jobbtrening, sier Skjelstad (V).

– NAV må øke kunnskapen rundt prostitusjon, og man må se på andre løsninger enn å gi prostituerte tilbud om NAVs kvalifiseringsprogram, slik regjeringspartiene vil, presiserer Skjelstad (V).

Venstres borgerlønnsmodell kan lastes ned her:
Borgerlønn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**