Tor Heyerdahl Svensen fortsetter som leder

Det var et aktivt lokallag som mandag 19.01 kunne avholde sitt årsmøte. Det var et årsmøte som brukte mye av sin tid til gjennomgang og diskusjon rundt forslaget til Venstres stortingsvalgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tor Heyerdahl Svensen

Tor Heyerdahl Svensen
Foto: Kåre Pettersen

Stokke Venstres Kåre Pettersen er i år Vestfold Venstres førstekandidat til stortingsvalget, og det var også han som hadde presentasjonen av hovedpunktene i programmet.

Årsmøtet vedtok den framlagte årsberetningen og kunne ellers slå fast at det er god økonomi i lokallaget ved inngangen til et valgår. På årsmøtet ble Tor Heyerdahl Svensen gjenvalgt som leder. Med seg i styret får han Elin M. Tveter som ny organisatorisk nestleder og Torhild Kristiansen som fortsetter som politisk nestleder. Kåre Pettersen tok gjenvalg som sekretær i lokallaget og det samme

 Fra v.: Elin M. Tveter, Tor H. Svensen og Torhild Kristiansen

Fra v.: Elin M. Tveter, Tor H. Svensen og Torhild Kristiansen
Foto: Kåre Pettersen

gjaldt for styremedlemmene Torgunn Revaa, Arvid Nodland og Karl Gustav Eriksen.

Årsmøtet vedtok også å oversende en politisk uttalelse til fylkesårsmøtet knyttet til videregående utdanning og frafallsproblematikken for dette alderstrinnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**