Mange utfordringer i Obamas verden

Venstre ønsker president Barack Obama lykke til med det viktige arbeidet han skal ta fatt på. Han står overfor en lang problemliste, både hjemme og ute, samt et enormt forventningspress.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Verden venter spent på hva en Obama-administrasjon kan få til.

Verden venter spent på hva en Obama-administrasjon kan få til.

Nytt håp for Amerika
Obama har gitt amerikanerne et nytt håp. Det kan bli en viktig oppgave for ham å holde liv i dette håpet, spesielt i det som tegner til å bli en lang og seig kamp mot den økonomiske krisen. Dette berører ikke bare USA, men hele verdensøkonomien.

Ny kurs i utenrikspolitikken
Når det gjelder utenrikspolitikken håper Venstre på mer samarbeid og mindre alenegang. Årene med Bush demonstrerte med all mulig tydelighet hvilke begrensninger alenegang gir. Også for supermakten USA gjelder at internasjonale og globale problemer best kan løses i samarbeid med andre land. Venstre ser derfor frem til å møte USA som en aktiv og konstruktiv partner, ikke minst i FN og i andre multilaterale fora. Perioden med ad hoc-allianser, herunder "coalition of the willing", er forhåpentligvis forbi.

Venstre har spesielt merket oss at Obama vil begynne å snakke med USAs fiender. Dette er blitt underbygget av utenriksminister Hillary Clinton, som sier hun vil satse mer på "smart power", det vil si et aktivt diplomati for å fremme USA interesser. Dette står i kontrast til Bush som truet, isolerte og demoniserte USAs fiender, og som brukte diplomati for å belønne "lydige" land.

Dialog istedet for krig
Venstre har en klippefast tro på dialog som middel til å løse problemer. Dette gjelder også i forhold til rufsete samtalepartnere som vi er uenige med. Vi bør føre en dialog med dem, hvor vi tilkjennegir en klar holdning til menneskerettigheter og andre sentrale spørsmål. Å sette opp en liste over "terrorister", som USA ikke vil snakke med, ga Bush svært beskjedne resultater. Vi tror at dialog og et mer aktivt internasjonalt samarbeid generelt, kan gi USA, og verden for øvrig, en betydelig større uttelling.

En ny klimapolitikk
I desember samles verdens nasjoner i København i et forsøk på å komme fram til en ny internasjonal avtale som skal avløse Kyoto-avtalen. Det er av stor betydning at denne avtalen blir omfattende og ambisiøs, slik at vi får rask reduksjon av utslippene. Rådene fra det store flertallet av forskerne er entydig. Skal vi unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene må reduksjonene i de globale utslippene starte allerede fra 2015. Vi har ingen tid å miste.

USA må spille en konstruktiv rolle i forhandlingene i Kjøbenhavn dersom man skal klare å bli enige om en forpliktende internasjonal. EU har vist vei med sin klimapakke før jul, der man vil kutte 20% innen 2020, men det er mange skjær i sjøen før en avtale kan underskrives.

Guantanamo må stenges
På en dag som denne synes vi det er på sin plass å minne om Guantanamo Bay. Det står som et monument over et svart kapittel i USAs historie, hvor fundamentale rettigheter for den enkelte måtte vike for en mer eller mindre velrettet kamp mot internasjonal terrorisme. Vi forventer nå at Obama så raskt som praktisk mulig setter en sluttstrek for dette.

Venstre ønsker derfor Obama velkommen som president og ser frem til et bedre samarbeid mellom Norge og USA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**