Valgmateriell 2009

Det meste av Venstres valgmateriell er nå ferdig, og denne siden inneholder detaljer om valgmateriell og profil for lokallag og fylkeslag. Framdriften følger oversikten på denne siden. Hovedpunktene og oversikt over materiell m.m. til Valgkampanje ’09 ble presentert på Rikspolitisk nettverk 14.-15. mars 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innholdsoversikt:
1. Internett (www.venstre.no). Herunder doneringsløsning.
2. Visuell profil
3. Brosjyrer fra VHO som kan bestilles
4. Brosjyremaler for lokale lag
5. Hjelp til å lage brosjyrer m.m.?
6. Annonsekampanje
7. Venstres nettbutikk
8. Valgkampmappe på Venstre Pluss (V+)
9. Kontaktpersoner og hjelp fra VHO
10. Mer informasjon

 Nettet blir en viktig del av Venstres kampanje også i 2009.

Nettet blir en viktig del av Venstres kampanje også i 2009.

1. Internett (www.venstre.no)
En oppgradering av nettsidene ble gjennomført høsten 2008. Du kan lese alt om oppgraderingene på www.venstre.no på denne siden.

Vi er i mål med en doneringsløsning på nettsidene. Det betyr at velgere, medlemmer og andre interesserte kan donere penger til Venstres valgkamp. Det vil også være mulig å donere direkte til lokale lag og ikke Venstre sentralt. Vi har inn gått en avtale om dette med en leverandør av betalingstjenester på nett, Teller.

Venstres logo

2. Visuell profil
Last ned Venstres visuelle profil fra egen nettside.

Profilen blir oppdatert til landsmøtet 2009 med en egen valgkamp-profil. Den ser dere bl.a. på medlemsbrosjyren, og i malene som er lagt ut på Venstre Pluss >> Organisasjon >> Rikspolitisk Nettverk.

Hovedbrosjyre, Venstre, Skei Grande, Sponheim, Elvestuen

3. Brosjyrer fra VHO: Bestilles fra nettbutikk
Venstre arbeider med følgende brosjyrer. Brosjyrene som er ferdig kan lastes ned i pdf-format (Acrobat Reader). Alle brosjyrer bestilles via Venstres nettbutikk.

Hva og dato for klargjøring:
• Hovedbrosj. valgkamp 2009; Ferdig; Bestilles på Nettbutikk
• Tre temabrosjyrer; Ferdig begynnelsen av juli 2009;
• Løpesedler; Lokal mal er laget; Ligger på Venstre Pluss
• Venstreplakat; Lages to versjoner; Ferdig 1.7.2009;
• Oppdatert medlemsbrosjyre (valgkampdesign)(NB: Foreligger ikke på papir, bare som skjermversjon): Last ned (pdf)

Kandidatbrosjyren - side 1 og siste siden

4. Brosjyremaler for fylkeslag
Venstre legger opp til en samkjørt nasjonal kampanje. Derfor vil vi (som i 2005 og 2007) utarbeide maler for lokalt materiell. Det gjelder i første rekke kandidatbrosjyrer for fylkene. Utkastet til malene kan nå lastes ned under.

Vi har også knyttet til oss en sentral ressurs (se punkt 5) for designarbeid. Les alt om hvordan du kan få hjelp til dette.

Hva og dato for klargjøring:
• Mal for kandidatbrosjyre (fylke); Ferdig 20.02.2009; Se utkast
• Løpeseddel (farge); Mal i Word for enkel A5-side for punktmessig budskap; Ferdig; Ligger på Venstre Pluss
• Løpeseddel (sort/hvitt); Mal i Word for enkel A5-side for punktmessig budskap; Ferdig; Ligger på Venstre Pluss

5. Hjelp til å lage brosjyrer m.m.
VHO legger sterk vekt på en felles profil på materiellet i 2009. Derfor tilbyr vi en gratis sentral ressurs til dette arbeidet. Les mer om dette “hjelp til å lage brosjyrer”.

6. Annonsekampanje
Som i 2005 og 2007 skal Venstre ha en tydelig og synlig annonsekampanje på internett. Her er det ett tett samarbeid med fylkesledere, kandidater og VHO. Vi har fått til et godt økonomisk samarbeid mellom Venstre sentralt og lokalt, og detaljene om dette ble sendt fylkeslagene 6. mai. For detaljer kontakt: [email protected].

7. Venstres nettbutikk
I valgkampen 2005 og 2007 ble alt valgkampmateriell bestilt via nettbutikken. Rutinene fra tidligere valgkamper videreføres. Nettbutikken ble også teknisk oppgradert høsten 2008.

Varene fra nettbutikk er oppdatert: Gå til Nettbutikken

8. Valgkampmappe
Det vil bli utarbeidet en egen mappe for valgkampen 2009. Denne vil inneholde: Prinsipp-program, politiske notater, fagflak, faktaark, brosjyrer, medietips, innleggsdatabase og valgkalender. Mappen er tilgjengelig på Venstre Pluss.

Følg denne stien: Venstre+ >> Organisasjon >> Valgkamp 2009 >> Valgkampmappen (Kontaktperson Valgkampmappe: Atle Hagtun, [email protected])

9. Kontaktpersoner og hjelp fra VHO
• Spørsmål om annonse- og valgkampanje 2009: Kontakt Steinar Haugsvær. En total oversikt og datoplan for Kampanje ’09, presenteres på Rikspolitisk nettverk 23.-24. mai.
• Hjelp til design av lokalt materiell: Kontakt Steinar Haugsvær
• Hjelp til utarbeidelse av nettside: Kontakt Frode Fjeldstad eller Steinar Haugsvær

10. Mer informasjon
Lurer du på hvordan vi gjennomførte dette arbeidet i 2007. Da kan du se på nettsiden “Valgmateriell 2007”).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**