– Borgervern, nei takk !

Venstres Vera Lysklætt er bekymret for politidekningen i Finnmark. Hun forstår innbyggernes frustrasjon, men er svært skeptisk til etablering av et borgervern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det var med stor forskrekkelse og ikke lite bekymring vi i går kveld fikk høre på nyhetene at ordfører og innbyggere i Berlevåg nå vil ty til borgervern. De befinner seg i en helt håpløse situasjonen p.g.a. mangel på polititjenestemenn i kommunen. Nylig har justisministeren vært på besøk i Øst-Finnmark og gitt uttrykk for at nå går alt så mye bedre i politidistriktet i øst. Dette stemte altså ikke – det glansbildet som justisminister Knut Storberget tegnet av situasjonen i Øst-Finnmark nylig, spør Vera Lysklætt.

Tenke nytt
Nå må det snarest tenkes nytt på dette området. Det hjelper ikke befolkningen verken i Berlevåg, Kautokeino eller på Sørøya at justisminister Knut Storberget svarer på nyhetsinnslaget fra Berlevåg i går kveld at det nå tas inn flere studenter ved politihøyskolen.

 Lysklætt er bekymret for lav politidekning i Finnmark.

Lysklætt er bekymret for lav politidekning i Finnmark.

– Hvor lenge skal egentlig små kommuner i Finnmark vente på at noe konkret blir gjort? De kan ikke vente i mange, mange år til nye studenter blir uteksaminert og til de kanskje kan komme til å søke seg til Berlevåg. Det har vi ikke tid til. – Her trengs det handling NÅ og jeg håper at justisministeren kan vise handlekraft – for det er nå befolkningen flere steder i Finnmark trenger hjelp og tiltak. Det kan ikke gambles på denne måten lenger med tryggheten til folk, sier Vera Lysklætt bekymret.

Politihelikopter
En løsning på dette kan være å få et politihelikopter stasjonert på Banak. Det er midt i fylket og et politihelikopter som er stasjonert her, vil raskt kunne rykke ut til så vel Berlevåg som Hasvik.

– I dag har vi kun politihelikopter her i landet plassert på Gardermoen. Dette kunne også være en løsning andre steder i landet hvor det er store avstander og vanskeligheter med å få rekruttert folk til ledige stillinger i politiet, sier Lysklætt.

– Dette koster selvfølgelig penger. Men, den utgiften må vi ta – vi kan rett og slett ikke overse lenger den utryggheten folk føler og altfor lenge har følt når noe skjer – og hvor nærmeste polititjenestemann eller kvinne på vakt befinner seg flerfoldige mil og timer unna, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**