Borgerlig alternativ: Ny giv med Venstre, KrF og Høyre

Venstre, KrF og Høyre er selvstendige partier — og har ulike synspunkter på en rekke saker. Likevel er det mye som samler. I Venstre er vi glad for at Høyre nå har avklart at en regjering med Fremskrittspartiet er uaktuelt og at Høyre er innstilt på et regjeringssamarbeid med Venstre og KrF etter stortingsvalget til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Logo Venstre, Høyre og KrF

Dagens regjering har disponert langt større inntekter enn noen tidligere regjeringer, men har likevel sviktet. Regjeringen har satt rekorder i økning av offentlige utgifter på nesten alle områder, men økningene er ikke omsatt i høyere kvalitet på offentlige tjenester. Med Venstre, KrF og Høyre vil vi få en regjering hvor det vil være enighet om å fornye politikken på viktige områder.

Viktige fellesnevnere for de tre partiene er:
– Dagens regjering er ikke glad i bedrifter eller i norsk eierskap i bedriftene. Venstre, Krf og Høyre vil bygge samfunnet nedenfra, gjennom å gi enkeltmennesker, familier, bedrifter og frivillige organisasjoner mer frihet og mer ansvar.

– Etter fire år med ukritisk økning i offentlig pengebruk er det nødvendig å effektivisere offentlig sektor for å kunne levere mer og bedre velferdstjenester.

– Med Høyres nyorientering i klimapolitikken er det duket for en mer offensiv satsing og tilrettelegging for sterkere medvirkning fra bedrifter og enkeltmennesker enn det dagens regjering har fått til.

– Venstre, KrF og Høyre vektlegger alle satsing på skole, forskning og kunnskap som bærebjelker for verdiskapning og samfunnsutvikling. Den rødgrønne regjeringens hvileskjær innenfor forskning og høyere utdanning trenger avløsning.

Enigheten mellom Venstre, KrF og Høyre har også kommet til uttrykk ved at de tre partiene har lagt fram felles innspill til regjeringens "krisepakke" som skal framlegges i dag. Partiene er enige om at hovedinnretningen på krisepakken må være basert på at finanskrisen og klimakrisen skal løses samtidig og at vi prioriterer tiltak som både styrker konkurranseevnen til bedriftene på lengre sikt og bidrar til å styrke Norge som en ledende kunnskapsnasjon

Den politiske avstand mellom Fremskrittspartiet og de borgerlige partiene Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre er for stor til at det er fornuftig å etablere en felles politisk plattform for en regjering. På flere områder, eksempelvis klimapolitikken, innvandrings- og integreringspolitikken og den økonomiske politikken (handlingsregelen) er avstanden så stor at det er vanskelig å se muligheter for kompromisser. Partiformann Siv Jensens støtte til Israels terrorisering av sivilbefolkningen på Gazastripen dokumenterer at det er stor avstand også i utenrikspolitikken.

Representanter for Fremskrittspartiet beskylder Venstre for å opptre arrogant og for ikke å ville ha noe med Fremskrittspartiet å gjøre når vi arbeider for en regjering med KrF og Høyre — og sier at vi foretrekker en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet framfor en regjering utgått fra Fremskrittspartiet. Påstanden blir ikke riktigere selv om den gjentas hver gang

 Tor Homleid

Tor Homleid

regjeringsspørsmålet kommenteres. Venstres nei til regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet handler om respekt for at vi på en del områder har ulike synspunkter og — selvfølgelig — på en analyse av at vi får gjennomført mer sosial og liberal Venstrepolitikk i regjeringssamarbeid med Høyre og KrF.

Tor Homleid,
Stortingskandidat
og politisk nestleder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**