Åpent gruppemøte 2. februar

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe, mandag den 2. februar mellom 18.00 og 20.00. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 2. FEBRUAR
I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Mandag den 2. februar 2009 kl. 1800 – 2000. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/09 Godkjenning av referat

Sak 03/09 Bydelsutvalgsmøtet den 05.02.09

Sak 04/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppen

Stortingsgruppen

Sak 05/09 Eventuelt

Sakslisten til bydelsutvalgsmøtet finner du på bydelens hjemmesider: Saker og protokoller

Oslo, den 27. januar 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**