Eidsberg Venstre kritisk til økt registrering og overvåking av barn

I år la endelig personvernkommisjonen fram sin innstilling. Venstre benyttet Stortingets spørretime til å stille kunnskapsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren spørsmål om personvernets stilling, i skolen og hos NAV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


. Personvernkommisjonen trekker fram at registrering og overvåking av elever på skolen øker og at barns privat liv innskrenkes i det godes tjeneste. Voksne menneskers overvåking av barn er for stor, derfor forventer Eidsberg Venstre at barn og elevers personvern blir tatt på like stort alvor som for voksne.

Overvåkning - Personvern
Tydal barne- og ungdomsskole

Eidsberg Venstre er bekymret over denne utviklingen og mener barns rett til privat liv må gå foran voksnes økende behov for kontroll og registrering. Jeg pratet med en mor som har et barn ved en ungdomskole et sted i Norge. Der har elevene adgangskort som de må bruke rundt om på skolen i skoletiden. De blir med andre ord overvåket på hvilke rom de har vært og når . De er ansvarlig for kortene og blir kortene mistet blir foreldrene belastet med 40,-kr. De får også kjeft hvis de låner bort kortene til andre elever og kortene blir inndratt. Moren til barna føler at hun må godta dette uten samtykke. Flere skoler bruker også TV-overvåking for å kontrollere elevene.
Eidsberg Venstre er bekymret over den økende registreringen av informasjon vi ser i skolevesenet, og samfunnet ellers. Vi må stille oss spørsmålet om hvorfor vi skal registrere og overvåke, ikke bare registrere eller overvåke fordi vi har tilgjengelig teknologiske verktøy som gjør det mulig.
Dette er tilfeller som denne Regjeringen har latt passere, uten å stille spørsmål ved om dette faktisk er nødvendig for å skape en bedre skole.
Barn har de samme rettigheter som voksne når det gjelder personvern, men i tillegg er barn gitt et særskilt internasjonalt vern gjennom FNs barnekonvensjon. I artikkel 16 heter det at:
«Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privat liv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Eidsberg Venstre håper også kommisjonens rapport bidrar til at flere blir oppmerksomme på at personvernet stadig presses — på stadig flere områder. Eidsberg Venstre er personvernpartiet. Saken kjerne handler om retten til å leve et fritt elektronisk liv, men har vi det?
Gjermund Stenrud
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**