Møteplan for 1. halvår 2009

Alle møtene holdes hos Nina

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


09. mars
Styre — gruppe møte

04. mai
Styre — gruppe møte

08. juni
Styre — gruppe møte avsluttning på 1. halvår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**