Årsmøteuttalelse: Om verneplan for Sundsfjordfjellet

Sundsfjordfjellet/Glomfjellet byr på fantastiske naturopplevelser samtidig som det er forholdsvis enkelt tilgjengelig. I fylkesmannens arbeide med å utarbeide verneplan for Sundsfjordfjellet ber derfor Meløy Venstre om at det tas som utgangspunkt at den tradisjonelle, og skånsomme, bruken av området skal kunne fortsette uhindret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Samtidig synes det som om at de lokale organisasjonene, det være seg hjelpekorps eller andre friluftsorganiasjoner, i for liten grad har vært involvert i verneprosessen. Og det på tross av at de samme organisasjonene i stor grad har bidratt til å forvalte området slik at det faktisk i dag fremstår i all sin verneverdige prakt. Vi håper at fylkesmannen i den videre prossessen i langt større grad inkluderer alle gode lokale krefter.
Det er Meløy Venstres mening at Sundsfjordfjellet bør vernes og at den beste verneformen er et landskapsvernområde med lokal forvalting. Dette sikrer at dette området fortsatt blir godt ivaretatt og at flest mulig kan nyte godt av, og bli glad i, det unike tur og opplevelseslandskapet som Sundsfjordfjellet og Glomfjellet er.

Glomfjellet

Foto: M.A.Bjørkli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**