Årsmøteuttalelse: Veistrekningen gjennom Glombergan

I fjor hadde Nordland Venstre en uttalelse om satsing på RV 17. Siden det ikke har skjedd noe siden da så står vi fortsatt ved den uttalelsen. Men i tillegg vil vi påpeke at det haster å få gjort noe med veistrekningen gjennom Glombergan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette er en veistrekning der det pr. dags dato passerer anslagsvis 50-70 tyngre kjøretøyer daglig — bare REC alene har estimert at det transporteres 1000 tonn i uka over denne veistrekningen. Samtidig må en stor andel av kommunens befolking passere denne trafikkfarlige strekningen hver eneste dag på tur til å fra arbeid, skole og barnehager. Dette omfatter bl.a. en stor del av de ca 700 ansatte i Glomfjord industripark, mange av kommunens egne ansatte, og ikke minst elever på vei til eller fra videregående skoler i Glomfjord og på Ørnes.
Dette er en veistrekning som bør kunne komme inn under tiltakspakkene som er lansert for å dempe virkningene av finanskrisen:
Som en følge av den store industribyggingen i Glomfjord ligger fyllmasser til utbedring av deponert i Glomfjord
Så vidt vi forstår så er også veistrekningen prosjektert og det som stoppet igangsettelsen var uenighet om prisen på fyllmassen. Dette må kunne løses i lys av både behovet i lokalsamfunnet og de tiltakspakkene som er lansert.
Meløy Venstre ønsker å fronte denne saken ovenfor fylkeskommunale og sentrale myndigheter slik at Meløys befolkning kan ferdes trygt og at den eventyrlige industriutviklingen i kommunen kan fortsette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**