Et rungende ja til Vibrandsøy

Det var et usedvanlig samtstemt planutvalg som i går vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Vibrandsøy ut på høring. Arbeidet med reguleringsforslaget startet i fjor vår etter et initiativ fra Venstre som et samlet bystyre stilte seg bak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Presentasjon av reguleringsplan for Vibrandsøy

Presentasjon av reguleringsplan for Vibrandsøy

Forslaget som nå legges ut på høring har tatt opp i seg både de føringene som ligger i bystyrets vedtak og overordnede nasjonale målsetninger. Reguleringsforslaget vektlegger Vibrandsøy som friluftsområde, naturvernområde og som et område for vern og utvikling av kystkulturen.

— Forslaget er svært gjennomarbeidet, har klare målsetninger og gir gode føringer for bruk av Vibrandsøy slik Bystyret har gitt uttrykk for at det ønsker. Dette er et eksempel på svært god saksbehandling og en glede å lese, sa Tore Nilsen, Venstres representant i planutvalget.

Han fikk støtte fra et samlet utvalg som vedtok å legge forslaget ut til høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**