Norges eldste parti fyller 125 år

Venstre fyller Gamle Logen i Oslo når de i dag markerer sitt jubileum. Partiet ble stiftet 28. januar 1884, og står sterkere enn på flere tiår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

125-års jubileum

Foto: Venstre

Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne.

Venstre var det ledende reformpartiet i Norge. Venstre la grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Ny samfunnsreform
Det går en sentral linje fra 1884 til 2009. Da som nå går Venstre i spissen for store samfunnsreformer.
I utkastet til nytt program løftetes det fram tre kjernesaker for partiet i neste periode på Stortinget: Å ta steget over i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reformere velferdssamfunnet. Dette krever bl.a. en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Vi må også styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten. Vi pøser inn penger i helsevesenet og spesielt sykehussektoren uten at køene reduseres tilsvarende. Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte borger. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten. Det gir mer behandling, bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**